Metin Kutusu:
Metin Kutusu: G Ü L L Ü  K Ö Y Ü
Metin Kutusu:

Güllü Köyü (Zibari)

 

İlk gayri resmi yerleşim yaklaşık 350-400 sene önce gerçekleştirilen Zibari (Güllü Köyü), 1968 veya 1970 yıllarda resmi kayıtlarda Mekaleskirit’in (Dikkaya Köyü) bir mahallesi iken, 1997 yılında gerek coğrafi koşullar (merkeze uzaklık,vb.,) gerekse nüfusun kalabalıklaşması ve ihtiyaçlarının artması ve bu ihtiyaçların merkez muhtarlığı tarafından yeterince karşılanamaması gibi nedenlerle yerleşim şekli köy olup Güllü Köyü olarak resmi kayıtlara geçmiştir. Zibari’nin seçilen ilk muhtarı Hasan Kus’tur. Bugün görevde olan muhtar Mustafa Kemal Baylar ise ikinci muhtarıdır.Yapılan son sayımlara göre Zibari’nin (Güllü Köyü) nüfusu 252 kişi, hane sayısı ise yaz-kış yerleşim gerçekleştiren 85 hane, 12 hane de yerel dilde merzeci diye tabir edilip kışın Mekaleskirit’e inip yazın Zibari’ye çıkanlardan oluşur.Bu göçün nedeni Zibari’nin rakımının Mekaleskirit’e göre daha yüksek olması nedeniyle kış koşullarının burada biraz daha ağır geçmesi gibi coğrafi nedenlerdir.Köyde Kesici,Baylar,Karaman,Kus,Gumba ve Kıran sülaleleri yaşamaktadır ve köy bu sülalelerin genişlemesi ile hane dağılımı oluşmuştur.

 

Güllü Köyünün Kısa Tarihi

 

Zibari’ye ilk yerleşim Kınya’lı Kesicilerin temsilcilerinden olan, Barippa diye bilinen Ali Osman (yaylada 3arosmani diye bilinen yerde bu zatın adını almıştır.) tarafından yapılmıştır. Barippa’ları Çeloğlu Mukkalina ve Kos’lardan ayrılma Bayina’nın oğulları Memetti ile Emin takip etmiştir. Bu ailelerin Zibari’ye ilk çıkış nedenleri hayvancılıktır. Yerleşim şekli olarak da önceleri, yerelde yatak diye tabir edilen çadırlar kurulmuştur. Daha sonra hayvancılığın uzantısı olan tarım gelişmeye başlamış, tarlalar açılmış ve bu tarlalarda kullanılacak gübreyi stoklamak, günlük ihtiyaçlarını ve barınma ihtiyaçlarını gidermek üzere pa3xa denilen mezra evleri kurulmuştur. Zamanla bu mezra evleri, ailelerin koşullarının iyileşmesi ile evlere dönüşmüştür. Zibari’ye mesken olarak yerleşen ilk ailelerde yine Barippa (Kesicilerin bir sülalesi), Çeloğlu ve Bayina’lardır.

 

Zibari’ye yerleşim tıpkı bölgedeki diğer köylerde ki gibi gerçekleşmiştir. Bir aile gelir, bir yer beğenir, etrafını çevirir. Araziyi temizler (biz buna oçizonu deriz.) ve tarla o kişiye ait olur ve artık onun toprağıdır. Zenginlik sahip olunan topraklarla belirlendiği için de iş gücü en çok hangi aileye aitse en çok mal edinen aile de o olur ve dolayısıyla köyün önde gelen ailesi halini alır.

 

Günümüzde ise, alın teriyle elde edilen ve çok kalabalık ailelere müreffeh (tabi günün koşullarına göre)  o topraklar, özellikle devletin yanlış tarım politikası yüzünden bugün çekirdek aileyi doyuramayacak haldedir. Bu yüzden büyük kentlere göç yoğundur. Hatta artık yaşam yazları köyde ve kışları şehirde şeklindedir.

 

Zibari’ye yerleşen aileler Mekaleskirit’ten gelmişlerdir. O dönem arazi edinimde Mekaleskirit’liler genelde Xandaği tarafını Beyja Mahallesi sakinleri ise Zibari tarafını tercih etmişlerdir. Bugün Eminikka Avla diye bilinen topraklar yıllar öncesinde Beyja’dan Kalaycılar ve Demirciler’e aitti. Zamanla takas veya al-sat usülüyle bu topraklar el değiştirmiştir.

 

 

 

Zibari’nin komşuları ise köy arazi sınırların dayanarak Mekaleskirit, Tolikçet, Mermanat, ve Beyjadır.

 

Zibari’de 1979-2004 yılları arasında eğitim faaliyetinde bulunan bir ilköğretim okulu mevcuttur. Ancak bugün ise Zibari diğer Mekaleskirit yani Dikkaya Köyünün Mahalleleriyle birlikte öğrencilerini eğitim amacıyla Dikkaya İlköğretim Okuluna göndermektedir. Buradaki okul binası ise köyün çocukları için anasınıfı olarak hizmete devam etmektedir. Anasınıfının öğrenci sayısı 8-10 öğrencidir.

 

Zibari  bugün bir ana sınıfı, 1 camii, 1 bakkalı, 2 devlete bağlı çay alım yeri (alımevi), 1 özel çay alımyeriyle Çamlıhemşin’in yüksek rakımlı, tabi ki yemyeşil, (temiz havayı anmak bir Çamlıhemşin köyü için ne kadar gerekliyse) tertemiz havasıyla şirin mi şirin bir köydür.

 

Köylü tıpkı Mekalekisrit ve civar köyler de olduğu gibi tarımla uğraşmaktadır. Ama ne çare ki tarımla uğraşmak geçinebilmek için yeterli değildir. Bu yüzden köylü ailelerin çoğu büyük kentlerde çalışmakta ve mevsimsel olarak buralarda yaşamaktadır.

 

Köy muhtarı :    Kemal Baylar

                        Tel : 0464 656 63 26

                         Cep : 0535 449 02 35

Bu bölümün hazırlanmasında emeği geçen Güllü Köyü Muhtarı Kemal Baylar’a,Yaşar Kesici’ye ve Belkis Sezgin’e katkı ve desteklerinden dolayı sitemiz adına teşekkür ederiz.

 

 

 

‘’ HAYDE MEKALESKİRİTE...! ’’

Metin Kutusu: www.mekaleskirit.net 
web Design © 2008 ßy ßeklipxe.

GÜLLÜ KÖYÜNÜN GENEL DURUMU

Metin Kutusu: